Welkom bij de ledenadministratie van TAS '82
 
Op deze pagina treft u onderdelen aan die met uw registratie bij TAS '82 en daaraan gekoppeld de Atletiekunie hebben te maken.

Lidmaatschap
Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij u vóór 1 november het lidmaatschap beëindigt.
TAS '82 int de contributie via automatische incasso.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de Trim- en Atletiekvereniging Schagen door on-line het inschrijfformulier in te vullen.

Het formulier bestaat uit twee delen:
De persoonsgegevens van het aspirant-lid en een machtiging waarmee TAS '82 uw contributie zal incasseren.
De machtiging moet u ingevuld afdrukken en ondertekend inleveren bij uw trainer, copy bus of rechtstreeks bij de ledenadministrie.
Na ontvangst van de machtiging wordt u daadwerkelijk ingeschreven.

TAS ’82 hanteert voor het lidmaatschap een minimumleeftijd van 6 jaar.
De jeugd beoefend bij TAS '82 alle onderdelen van de atletiek.
Voor 50+-ers adviseren we een sportkeuring bij het ‘Sport Medisch Adviescentrum’ in het SMA Alkmaar e.o. Spreekuur is op afspraak.


U ontvangt in alle gevallen een bevestigings-email dat de Ledenadministratie uw inschrijving/opzegging of wijziging heeft ontvangen.

Enige tijd later ontvangt u een bevestiging als de Ledenadministratie uw bericht definitief heeft uitgevoerd.

Wilt u geen gebruik maken van deze mogelijkheden, dan kunt u uiteraard de wijzigingen schriftelijk of telefonisch melden.

   
Contributie TAS '82 geldig in: 2017
 
Club
 
Atletiekunie
Categorie
Contributie
 
Contributie
Licentie
         
Minipupillen
89.10
 
14.75
0.00
Pupillen
89.10
 
14.75
8.00
Junioren
89.10
 
15.55
14.20
Volwassenen
99.60
 
16.80
22.70
Wandelaars
88.55
 
16.80
 
 
 
     
Inschrijfgeld
4.00
 
7.50
 
Gezinskorting
15.00
 
 
 
Gezinskorting wordt toegepast vanaf het 2e TAS-lid uit hetzelfde huishouden
▶ De contributie inning gebeurt via automatische incasso

Categorie indeling, geldig van 01-11-2016 t/m 31-10-2017
PUPILLEN
Categorie
Geboortejaar
   
Mini
2010
C
2009
B
2008
A1
2007
A2
2006
JUNIOREN
Categorie Geboortejaar
   
D1
2005
D2
2004
C1
2003
C2
2002
B1
2001
B2
2000
A1
1999
A2
1998
SENIOREN
vanaf geboortejaar 1997
MASTERS
met ingang van 35 jaar
   
Annemieke Bromlewe
     Jan Steenstraat 3
     1741 KE Schagen
       0224 - 75 41 76
a