Welkom bij de ledenadministratie van TAS '82

 
Op deze pagina treft u onderdelen aan die met uw registratie bij TAS '82 en daaraan gekoppeld de Atletiekunie hebben te maken.

Lidmaatschap
Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij u vóór 1 november het lidmaatschap beëindigt.
TAS '82 int de contributie via automatische incasso.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de Trim- en Atletiekvereniging Schagen door on-line het inschrijfformulier in te vullen.

Het formulier bestaat uit twee delen:
De persoonsgegevens van het aspirant-lid en een machtiging waarmee TAS '82 uw contributie zal incasseren.
De machtiging moet u ingevuld afdrukken en ondertekend inleveren bij uw trainer, copy bus of rechtstreeks bij de ledenadministrie.
Na ontvangst van de machtiging wordt u daadwerkelijk ingeschreven.

TAS ’82 hanteert voor het lidmaatschap een minimumleeftijd van 6 jaar.
De jeugd beoefent bij TAS '82 alle onderdelen van de atletiek.
Voor 50+-ers adviseren we een sportkeuring bij het ‘Sport Medisch Adviescentrum’ in het SMA Alkmaar e.o. Spreekuur is op afspraak.


U ontvangt in alle gevallen een bevestigings-email dat de Ledenadministratie uw inschrijving/opzegging of wijziging heeft ontvangen.

Enige tijd later ontvangt u een bevestiging als de Ledenadministratie uw bericht definitief heeft uitgevoerd.

Wilt u geen gebruik maken van deze mogelijkheden, dan kunt u uiteraard de wijzigingen schriftelijk of telefonisch melden.

   
 
Contributie TAS '82 geldig in: 2018
  Club   Atletiekunie
Categorie Contributie   Contributie
Licentie
         
Minipupillen
95.50
 
14.85
0.00
Pupillen
95.50
 
14.85
8.05
Junioren
95.50
 
15.65
14.30
Volwassenen
106.20
 
16.95
22.85
Wandelaars
94.95
 
16.95
 
 
 
     
Inschrijfgeld
5.00
 
7.50
 
Gezinskorting
15.50
 
 
 
Gezinskorting wordt toegepast vanaf het 2e TAS-lid uit hetzelfde huishouden
▶ De contributie inning gebeurt via automatische incasso

Categorie indeling, geldig van 01-11-2017 t/m 31-10-2018
PUPILLEN
Categorie Geboortejaar
   
Mini
2011
C
2010
B
2009
A1
2008
A2
2007
JUNIOREN
Categorie Geboortejaar
   
D1
2006
D2
2005
C1
2004
C2
2003
B1
2002
B2
2001
A1
2000
A2
1999
SENIOREN
vanaf geboortejaar 1998
MASTERS
met ingang van 35 jaar
   
Annemiek Bromlewe
Jan Steenstraat 3
1741 KE Schagen
0224 - 75 41 76
a