Welkom bij de ledenadministratie van TAS '82

 
Op deze pagina treft u onderdelen aan die met uw registratie bij TAS '82 en daaraan gekoppeld de Atletiekunie hebben te maken.

Lidmaatschap
Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij u vóór 1 november het lidmaatschap beëindigt.
TAS '82 int de contributie via automatische incasso.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de Trim- en Atletiekvereniging Schagen door on-line het inschrijfformulier in te vullen.

Het formulier bestaat uit twee delen:
De persoonsgegevens van het aspirant-lid en een machtiging waarmee TAS '82 uw contributie zal incasseren.
De machtiging: na inschrijven krijgt u de machtiging toegestuurd, deze dient u ondertekend in te leveren bij uw trainer, copy bus of rechtstreeks bij de ledenadministrie.
Na ontvangst van de machtiging wordt u daadwerkelijk ingeschreven.

TAS ’82 hanteert voor het lidmaatschap een minimumleeftijd van 6 jaar.
De jeugd beoefent bij TAS '82 alle onderdelen van de atletiek.
Voor 50+-ers adviseren we een sportkeuring bij het ‘Sport Medisch Adviescentrum’ in het SMA Alkmaar e.o. Spreekuur is op afspraak.


U ontvangt in alle gevallen een bevestigings-email dat de Ledenadministratie uw inschrijving/opzegging of wijziging heeft ontvangen.

Enige tijd later ontvangt u een bevestiging als de Ledenadministratie uw bericht definitief heeft uitgevoerd.

Wilt u geen gebruik maken van deze mogelijkheden, dan kunt u uiteraard de wijzigingen schriftelijk of telefonisch melden.

   
 
Contributie TAS '82 geldig in: 2019
  Club   Atletiekunie    
Categorie Contributie   Contributie  
Licentie
Atleten          
Minipupillen
96.90
+
15.05
+
0.00
Pupillen
96.90
+
15.05
+
8.15
Junioren
96.90
+
15.90
+
14.50
Volwassenen
107.70
+
17.20
evt +
23.20
Wandelen          
Wandelaars
96.35
+
17.20
   
 
 
       
Inschrijfgeld
5.25
+
7.50
 
 
Gezinskorting
15.75
 
 
 
 
Gezinskorting wordt toegepast vanaf het 2e TAS-lid uit hetzelfde huishouden
▶ De contributie inning gebeurt via automatische incasso

Categorie indeling, geldig van 01-11-2018 t/m 31-10-2019
PUPILLEN
Categorie Geboortejaar
   
Mini
2012
C
2011
B
2010
A1
2009
A2
2008
JUNIOREN
Categorie Geboortejaar
   
D1
2007
D2
2006
C1
2005
C2
2004
B1
2003
B2
2002
A1
2001
A2
2000
SENIOREN
vanaf geboortejaar 1999
MASTERS
met ingang van 35 jaar
   
Annemiek Bromlewe
Jan Steenstraat 3
1741 KE Schagen
0224 - 75 41 76
a