Welkom bij de ledenadministratie van TAS '82

 
Op deze pagina treft u onderdelen aan die met uw registratie bij TAS '82 en daaraan gekoppeld de Atletiekunie hebben te maken.

Lidmaatschap
Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij u vóór 1 november het lidmaatschap beëindigt.
TAS '82 int de contributie via automatische incasso.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de Trim- en Atletiekvereniging Schagen door on-line het inschrijfformulier in te vullen.

Het formulier bestaat uit twee delen:
De persoonsgegevens van het aspirant-lid en een machtiging waarmee TAS '82 uw contributie zal incasseren.
De machtiging: na inschrijven krijgt u de machtiging toegestuurd, deze dient u ondertekend in te leveren bij uw trainer, copy bus of rechtstreeks bij de ledenadministrie.
Na ontvangst van de machtiging wordt u daadwerkelijk ingeschreven.

TAS ’82 hanteert voor het lidmaatschap een minimumleeftijd van 6 jaar.
De jeugd beoefent bij TAS '82 alle onderdelen van de atletiek.
Voor 50+-ers adviseren we een sportkeuring bij het ‘Sport Medisch Adviescentrum’ in het SMA Alkmaar e.o. Spreekuur is op afspraak.


U ontvangt in alle gevallen een bevestigings-email dat de Ledenadministratie uw inschrijving/opzegging of wijziging heeft ontvangen.

Enige tijd later ontvangt u een bevestiging als de Ledenadministratie uw bericht definitief heeft uitgevoerd.

Wilt u geen gebruik maken van deze mogelijkheden, dan kunt u uiteraard de wijzigingen schriftelijk of telefonisch melden.

   
Contributie TAS '82 geldig in: 2024
       
Categorie: Geboortejaar:   Contributie
Atleten:      
Mini pupillen 2017   137.52
Pupillen 2013 t/m 2016   147.02
Junioren 2005 t/m 2012   155.42
Volwassenen Vanaf 2004   151.92
     
Wandelaars:    
Wandelaars Alle leeftijden   139.42
       
Bij de categorie Mini pupillen is de wedstrijdlicentie nog gratis maar bij de Pupillen en Junioren is de contributie inclusief de verplichte wedstrijdlicentie.
Bij de categorie volwassen is de wedstrijdlicentie niet verplicht en dus ook niet in bovenstaande contributie overzicht opgenomen.
Gezinskorting wordt toegepast vanaf het 2e TAS-lid uit hetzelfde huishouden
▶ De contributie inning gebeurt via automatische incasso
Categorie indeling, geldig van 01-11-2023 t/m 31-10-2024
PUPILLEN
Categorie Geboortejaar
   
Mini
2017
C
2016
B
2015
A1
2014
A2
2013
JUNIOREN
Categorie Geboortejaar
   
D1
2012
D2
2011
C1
2010
C2
2009
B1
2008
B2
2007
A1
2006
A2
2005
VOLWASSEN
SENIOREN
vanaf geboortejaar 2004
MASTERS
met ingang van 35 jaar
   
   
   
Specificatie van het contributie bedrag
  Club   Atletiekunie   Atletiekunie
Categorie Contributie   Contributie   Wedstrijd licentie
Atleten          
Mini pupillen
105.90
 
17.50
 
0.00
Pupillen
105.90
 
17.50
 
9.50
Junioren
105.90
 
18.50
 
16.90
Volwassenen
117.80
 
20.00
 
27.00
           
Wandelaars          
Wandelaars
105.30
 
20.00
   
 
 
       
Inschrijfgeld
5.82
 
8.30
 
 
Gezinskorting
17.30
 
 
 
 

Annemiek Bromlewe
Jan Steenstraat 3
1741 KE Schagen
0224 - 75 41 76