Inschrijfformulier TAS'82 Informatie


TAS '82 hanteert 2 verschillende inschrijfformulieren, te weten:

1. Voor volwassen.
2. Voor de jeugd t/m 17 jaar. (contact gegevens ouder/verzorger is noodzakelijk)

Na het invullen van de geboortedatum van het aspirant-lid komt U automatisch bij het juiste inschrijfformulier terecht, staat helemaal onderaan.

U dient ook een machtiging (automatisch incasso) in te vullen.
Heeft u uw rekeninggegevens bij de hand?

Voorwaarden

1 Het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.
2 Als u lid wordt van de vereniging verplicht u zich voor het gehele seizoen.
3. Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend via de website www.tas82.nl, uiterlijk 1 november
4. Wanneer voor 1 november van enig jaar geen afmelding plaatsvindt, verbindt u zich automatisch voor het gehele volgende seizoen.
5. Tarieven lidmaatschap, inschrijfgeld, wedstrijdlicentie en overschrijving zie: www.tas82.nl
6. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor verenigings-gerelateerde activiteiten gebruikt.
7. U verklaart zich als lid of als ouder van het jeugdlid bekend te zijn dat wij van u verwachten bereid te zijn dienstverleningswerkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Bijvoorbeeld kantinedienst; jeugd rijden naar wedstrijden; helpende handen bij onze evenementen etc. etc.
8. De contributie wordt automatisch geïncasseerd.

Machtiging/voorwaarden printen, ondertekenen en versturen

De machtiging en voorwaarden, nogmaals in te zien tijdens het inschrijven, wordt na inschrijving aan u toegestuurd voor ondertekening.
Na retour ontvangst van de getekende machtiging wordt u ingeschreven als TAS '82 lid, dit wordt eveneens bevestigd.

Als u een persoonlijk e-mail adres heeft ingevuld, krijgt u per e-mail een bevestiging dat de ledenadministratie uw inschrijving heeft ontvangen.
Indien het rekeninghouder e-mail adres is ingevuld dan krijgt u hierop de rekeningspecificatie.

Clubblad

Om kosten te besparen wordt er per email bericht dat het clubblad "De Trambaan" op de site www.tas82.nl staat.

Nieuwsbrief

Incidenteel krijgt u een nieuwsbrief toegezonden, tenzij u dat niet wilt. Leden die geen internet hebben krijgen, op eigen verzoek, een papieren versie.

Registratie nummer Atletiekunie

Indien u van een bij de Atletiekunie geregistreerde vereniging komt, wat is dan uw registratienummer?

Sportpas Atletiekunie

Van de Atletiekunie, waarbij u ook geregistreerd wordt, krijgt u een digitale sportpas toegezonden.
Bewaar de gegevens van deze pas goed. Je kunt gebruik maken van vele voordelen en de collectieve verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
De voordelen vind je op www.atletiekunie.nl/ledenpas

Regeling incasso-opdrachten

Voor houders van een bank-, of betaalrekening bestaat de mogelijkheid regelmatig terugkerende betalingen te regelen door middel van automatische incasso.

Aan een aantal bedrijven/instellingen is hiervoor door de banken toestemming verleend, zo ook aan TAS'82. Deze bedrijven/instellingen kunnen de bedragen die u periodiek verschuldigd bent zelf van uw bankrekening laten afschrijven. Maar zij mogen dat alleen doen wanneer u hen daartoe hebt gemachtigd.

Terugboeken incasso

Indien u niet akkoord gaat, met een uit hoofde van een verleende machtiging verrichte boeking, kunt u binnen 56 dagen aan het administratiekantoor van uw eigen bank opdracht geven het bedrag op uw rekening terug te storten.

Intrekking incasso-machtiging

De verstrekte machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken. Hiervoor kunt u zich wenden tot de ledenadministratie van TAS'82.

Wat is de geboortedatum
 
Geboortedatum: